Home >>  News Gallery
News Gallery

Students 6th Semester Training Details (Mechnical)

S.NO             NAME                                 INDUSTRY

 1.            Abhishek Rajak          Singrouli Thermal Power Plant,

Singrouli (UP) 

2.            Ankit Jangid               Raj Pumps, Jodhpur 

3.            Gautam Prajapat        Raj Pumps, Jodhpur

4.            Dhanraj Vaishnav       K.D Motors, Jodhpur 

5.            Yashjeet Sisodiya       K.D Motors, Jodhpur

6.            Rahul Saini                 Raj Pumps, Jodhpur

7.            Dharmistha Mehra     Raj Pumps, Jodhpur

8.            Ranjeet Choudhary    NTPC, Khairva Nabinagar(Bihar)

9.            Rikesh Choudhary      NTPC, Khairva Nabinagar(Bihar)

10.          Kartik Goyal               AFCON Infrastructure Ltd. J&k

11.          Parmeshwar Singh    AFCON Infrastructure Ltd. J&k

12.          Mohit Bhati                Shri Krishna Maruti Suzuki, jodhour

13.          Akshay Kumar           Diesal Shed, Jodhpur

14.          Pintu Kumar Pal        NTPC, Khairva Nabinagar(Bihar)

15.          Vishal Nagar             Raju Krishi Udyog, Jodhpur


MIET NEWS
TRAINING & PLACEMENT (ME)
2018-07-31
More >>
B.TECH VI SEM REVALUATION 2018
2018-07-31
More >>